Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Rekrutacja i czesne


 

Zasady rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie w roku szkolnym 2016/2017:

 

1. Rekrutacja do klasy 1 i 2 rozpoczyna się 7 listopada 2015 roku.

 

2. Uczniem Szkoły może być każde dziecko.

 

3. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

a) absolwentów Szkoły Podstawowej Sapere Aude w Rajszewie,

b) rodzeństwa Dzieci uczących się w Szkole,

c) laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

4. Zgłoszenia Dziecka do Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude należy dokonać osobiście u Dyrektora Szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Rodzice zainteresowani nauką Dziecka w naszym Gimnazjum zostaną poproszeni o wypełnienie karty zgłoszenia oraz formularza umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

 

5. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych przez Rodziców, Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz Szkoły jednorazowe wpisowe. Wysokość wpisowego określa umowa o świadczeniu usług edukacyjnych i wynosi ono 1000 zł. Wpisowe jest bezzwrotne (zwracane jedynie w przypadku, gdy Dziecko nie zostanie przyjęte do Szkoły z powodu decyzji Szkoły).

Jeśli Uczeń jest absolwentem Szkoły Podstawowej Sapere Aude – wówczas uiszczona opłata wpisowa, o której mowa w punkcie 5 - zaliczona będzie się na poczet pierwszego czesnego.

 

6. Decyzję o przyjęciu Dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej, jako dodatkowe kryterium uwzględniając kolejność zgłoszeń. O swej decyzji Dyrektor Szkoły powiadamia Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie. Przyjęcie Ucznia poza kolejnością, za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 3, może nastąpić jedynie za zgodą organu prowadzącego.

 

7. Czesne w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 1100 zł, płatne przez 10 miesięcy.