Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Projekty


PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

Nasze Gimnazjum zarejestrowane jest w europejskim programie eTwinning. W roku szkolnym 2013/2014 będziemy poszukiwać szkół partnerskich do realizacji wpsólnego projektu. Koordynatorem projektu w Gimnazjum jest Miss Maggie - p. Małgorzata Brodacka.

 

Uczniowie Gimnazjum oraz klasy 6 biorą w tym roku udział w europejskim projekcie eTwinning. Naszymi partnerami są szkoła włoska oraz szkoła turecka.

Językiem Projektu jest język angielski. Celem projektu jest poznanie rówieśników z innych krajów, poznanie ich życia codziennego, zainteresowań, itp., rozszerzenie wiedzy o kulturze i tradycjach krajów partnerskich, oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim.

Projekt polega na wymianie informacji między uczniami partnerskich szkół na platformie eTwinning. Każdemu miesiącowi przypisana jest nieco inna tematyka, związana z najważniejszymi wydarzeniami życia szkolnego i ogólno-kulturowego przypadających na dany miesiąc.

W pierwszym etapie uczniowie ‘przedstawiają się’ - przygotowują krótkie informacje o sobie wraz z tzw. ‘Avatarem’ (wykreowany przez siebie ‘image’, który zastępuje ich zdjęcie), oraz krótko prezentują swoją szkołę.

Prace na pierwszy etap są już na ukończeniu - czekamy na ostateczne, dopracowane wersje!

Chętni, którzy chcą obserwować postępy prac projektowych, mogą to zrobić w następujący sposób:

eTwinning > Połącz się > Przejrzyj szkoły, projekty, uczestników > wybrać Polskę, wpisać nazwę szkoły, kliknąć – i oglądać Project… :-) lub kilnkąć bezpośrednio tutaj :)

 

 

PROJEKTY WEWNĘTRZNE