Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Organizacja nauczania


 

Nauka języka angielskiego

 

Języka angielskiego nauczamy w rozszerzonym wymiarze do 12 godzin tygodniowo.

 

Zajęcia językowe prowadzi lektor oraz native speaker. Nadzór nad doborem kadry oraz programów nauczania obejmują renomowane szkoły językowe, z którymi współpracujemy.

W ramach zajęć z native speakerem realizowany jest program innych przedmiotów (informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, itp.). 

 

Częściowo w języku angielskim wykładają także nauczyciele na lekcjach historii i chemii.

W tym celu posługujemy się nowatorskim rozwiązaniem edukacyjnym: zintegrowanym nauczaniem przedmiotu i języka (Content and Language Integrated Learning (CLIL). Na zajęciach Uczniowie opanowują wiedzę z zakresu danego przedmiotu zgodnie z jego programem nauczania, ale część lub całość informacji przekazywana jest w języku angielskim. Dodatkowo Uczniowie przygotowują projekty, prezentacje, obserwacje dotyczące nauczanego przedmiotu w języku angielskim.

To doskonała metoda na praktyczne wykorzystnie nabytych umiejętności językowych, rozszerzanie kompetencji językowych Uczniów, ale też sposób na zrealizowanie rozszerzonego wymiaru języka angielskiego bez konieczności nadmiernej rozbudowy planu lekcji. W ten sposób zwiększona liczba godzin języka nie wypływa znacząco na wydłużenie dnia pracy Uczniów.

 

Aby zrealizować ten program zatrudniamy nauczycieli mających uprawnienia do nauczania zarówno języka angielskiego jak i danego przedmiotu lub dwóch niezależnych nauczycieli (np. native speakera i informatyka), którzy będą ze sobą współpracować.  

 

Taki program nauki języka angielskiego pozwala przygotować dzieci do nauki w dwujęzycznym liceum ogólnokształcącym, którego utworzenie jest naszym kolejnym celem.

 

 

Język hiszpański / język niemiecki 

 

Drugim obowiązkowym językiem jest do wyboru - język hiszpański, niemiecki (z uwzględnieniem warunku stworzenia grupy językowej), nauczany w wymiarze 2 - 3 godzin tygodniowo.   

 

 

 

Nauka matematyki

 

Szczególny nacisk kładziemy na naukę matematyki, która jest przedmiotem trudnym, ale ważnym.

Uważmy, że nawet Ci Uczniowie, którzy nie mają "matematycznych talentów" mogą i muszą opanować ten przedmiot w takim zakresie, aby bez problemów zdać egzamin gimnazjalny lub maturę, gdzie matematyka jest już od kilku lat obowiązkowa.

Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą uczestniczyć w kółku matematycznym oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczymy młodzież w atmosferze wzjemnego zrozumienia.

 

 

 

 Zajęcia WF

 

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w naszej szkole zarówno w formie lekcji obowiązkowych, w liczbie godzin ustalonej przez podstawę programową - 4 godz/ tygodniowo, ale także w formie zajęć pozalekcyjnych (nieobowiązkowych). Lekcje realizowane są na terenie szkoły - w szkolnej salce gimnastycznej, na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym oraz w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: na hali, basenie i siłowni.

 

 

Zajęcia WF na hali - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

 

Zajęcia WF na basenie - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

 

Zajęcia WF na siłowni - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji